Skandinaviska och Anglo-saxiska seder och bruk – PDF – Name your price

Skandinaviska och Anglo-saxiska seder och bruk – PDF – Name your price

Denna bok ger en inblick hur de seder och bruk som vi idag använder oss av kom till. Varför heter det måndag, Lördag, fredag o s v. varför firar vi Jul. Valborg, Midsommar, Allhelgona helgen? Varifrån kommer lejonparten av ortsnamnen? Varifrån kommer kvinnans starka ställning i de tidigare Anglo-saxiska och Skandinaviska samhällena? Boken ger en...

Read More

Sagan om Love – Swedish – Digital Edition – Name your price

Sagan om Love – Swedish – Digital Edition – Name your price

Full Digital Download of Sagan om Love – Swedish as PDF! The file is available for free, but consider supporting our work by naming your own price! In the spirit of free culture, you can name your price to download Sagan om Love as a PDF. Just fill in the amount you would like to contribute below. YOU DECIDE! Email for verification that you are human (dont...

Read More

Love The Norse-Anglo-Saxon history of SEX

Love The Norse-Anglo-Saxon history of SEX

Full Digital Download of Old English WordBook of Sex as PDF!  The file is available for free, but consider supporting our work by naming your own price! In the spirit of free culture, you can name your price to download Old English Wordbook of Sex – Digital Edition as a PDF. Just fill in the amount you would like to contribute below. YOU DECIDE! Email for...

Read More

Old English Wordbook of Sex – Digital Edition – “Name your price”

Old English Wordbook of Sex – Digital Edition – “Name your price”

Full Digital Download of Old English WordBook of Sex as PDF! The file is available for free, but consider supporting our work by naming your own price! In the spirit of free culture, you can name your price to download Old English Wordbook of Sex – Digital Edition as a PDF. Just fill in the amount you would like to contribute below. YOU DECIDE! Email for...

Read More