Skandinaviska och Anglo-saxiska seder och bruk – PDF – Name your price

Denna bok ger en inblick hur de seder och bruk som vi idag använder oss av kom till.

Varför heter det måndag, Lördag, fredag o s v. varför firar vi Jul. Valborg, Midsommar, Allhelgona helgen?

Varifrån kommer lejonparten av ortsnamnen?
Varifrån kommer kvinnans starka ställning i de tidigare Anglo-saxiska och Skandinaviska samhällena?

Boken ger en bakgrund till det engelska språkets utveckling.

Boken speglar övergången från hackjordbruk till åkerbruk med plog och dragdjur d v s över gången från en fruktbarhetskultur till en krigarkultur.

Boken har ett annorlunda tillvägagångssätt, jämfört med andra böcker för denna bok tar bort maktslöjorna som döljer ursprunget. De tidigare skriftliga källorna får inte alls lika stort utrymme som vanligt. Denna bok har utgått ifrån att en skrift är ett maktmedel för någon att skriva sin historia.

Denna bok väver också in det schamanska inflytandet i den Anglo-saxiska-Skandinaviska kulturen.

—–

Full Digital Download of Skandinaviska och Anglo-saxiska seder och bruk as PDF!

The file is available for free, but consider supporting our work by naming your own price!

In the spirit of free culture, you can name your price to download Skandinaviska och Anglo-saxiska seder och bruk – Digital Edition as a PDF.

Just fill in the amount you would like to contribute below. YOU DECIDE!


Set your own price for
Skandinaviska och Anglo-saxiska seder och bruk – Digital Edition – PDF$

 

Comments are closed.